Refundacja NFZ

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą skorzystać z refundacji na wyroby medyczne (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze).

REFUNDACJA NA WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKAMI POMOCNICZYMI


W związku z Zarządzeniem nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 29.10.2009r. do realizacji zleceń drogą wysyłkową dopuszcza się wyłącznie towary będące środkami pomocniczymi, przysługującymi comiesięcznie (np. pieluchomajtki, cewniki, worki na mocz, sprzęt stomijny itp.). 

Aby dokonać zakupu i skorzystać z refundacji NFZ na pozostałe produkty (laski, balkoniki, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, ortezy, pasy ortopedyczne, kołnierze ... itp.) należy przedłożyć w punkcie realizacji świadczeń stosowne dokumenty, zapłacić ewentualną kwotę dopłaty wynikająca z prawa do refundacji i odebrać we własnym zakresie refundowany sprzęt.

Dokumenty uprawniające do skorzystania z refundacji to prawidłowo wypełnione przez lekarza zlecenie z potwierdzonym przez NFZ prawem do pełnej lub częściowej refundacji, a w przypadku odbioru przez osobę inną niż świadczeniobiorca wraz z upoważnieniem.

Uwagi:

1. Zlecenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia przez lekarza, w tym czasie należy potwierdzić w NFZ prawo do refundacji

2. Przy potwierdzeniu prawa do refundacji, NFZ potwierdza* limit cenowy, wysokość refundacji NFZ w % oraz datę ważności zlecenia, jest to termin w którym można dokonać zakupu i skorzystać z refundacji.

3. W przypadku wpisania przez NFZ zlecenia do kolejki oczekujących na świadczenie, zostanie określony termin kiedy świadczeniobiorca uzyska prawo do świadczenia, jest to okres oczekiwania w kolejce. 

* NFZ m.in. potwierdza prawo do świadczenia i wysokość refundacji na podstawie kodu przedmiotu ortopedycznego wpisanego przez lekarza w I części zlecenia 

wzór zlecenia

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko*
Firma
Adres e-mail*
Telefon
Temat wiadomości*
Treść wiadomości*
Wyślij wiadomość

Kategorie

Copyright 2018 program AptusShop - program sklepu, tworzenie stron: http://www.aptus.pl