Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego ort-med.com.pl
1. Postanowienia ogólne
1. Czytając, przeglądając czy używając serwis sklepu internetowego ort-med.com.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie.
2. Jako administratorzy sklepu internetowego ort-med.com.pl zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy sklepu internetowego ort-med.com.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
3. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników sklepu internetowego ort-med.com.pl.
2. Dane Osobowe
1. W czasie korzystania ze sklepu internetowego ort-med.com.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
2. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
3. W przypadku podania w zamówienie danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, Sklep Zaopatrzenia Medycznego ORT-MED. S.C. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia
3. Zamawianie produktów
1. Zamawianie produktów oferowanych przez sklep internetowy ort-med.com.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
4. Niezapowiedziane wiadomości
1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do sklepu internetowego ort-med.com.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.)
2. Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie - nie częściej niż raz na dwa tygodnie.
3. Klient dokonujący zakupu w w Sklepie Internetowym ort-med.com.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep Internetowy ort-med.com.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym ort-med.com.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
5. Cookies (Ciasteczka)
1. Niektóre obszary serwisów należących do sklepu internetowego ort-med.com.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
6. Partnerzy
1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach sklepu internetowego ort-med.com.pl. W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji: ort-med@wp.pl

Kategorie

Copyright 2018 program AptusShop - program sklepu, tworzenie stron: http://www.aptus.pl