Gwarancja i zwroty

Gwarancja i zwroty
1. Gwarancja
1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym ort-med.com.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju produktu oraz producenta.
3. Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z niektórymi towarem standardowo nie są podbijane.
2. Reklamacje i zwroty
1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem firmy Sklep Zaopatrzenia Medycznego ORT-MED. S.C..
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres sklepu. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu. Sklep Zaopatrzenia Medycznego nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej.
4. Firma Sklep Zaopatrzenia Medycznego ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

Kategorie

Copyright 2018 program AptusShop - program sklepu, tworzenie stron: http://www.aptus.pl