tradycyjne

Do ogólnego zaopatrywania ran.                                                                                  


Do ogólnego opatrywania ran przy zabiegach ambulatoryjnych i stacjo­narnych.    Do zaopatrywania ran silnie sączących oraz w celu ich wyściełania.                           
Do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, infuzjami i małymi zabiegami chirur­gicznymi; jako materiał chłonny przy drobnych zranieniach; do różnych prac w laboratorium.

tradycyjne

Cena Nazwa sortowanie:

Kategorie