specjalistyczne

Opatrywanie ran przewlekłych (np. owrzodzenia podudzia, odleżyny, zgo­rzel cukrzycowa), znajdujących się w fazie naskórkowania, oparzeń drugiego stopnia, miejsc pobrania skóry do prze­szczepów, otarć.    


                         

Zaopatrywanie wszelkich ran, w tym szcze­gólnie ran głębokich, szczelinowych, ost­rych i przewlekłych oraz klinicznie zakażo­nych, znajdujących się w fazie oczyszcza­nia i ziarninowania. Typowe dziedziny za­stosowania to: owrzodzenia podudzia, odleżyny, zgorzel cukrzycowa, ropnie, czy­raki, karbunkuły, oparzenia oraz trudne do opatrywania rany w traumatologii chirurgii nowotworowej.


                                                                                                                                                W terapii kompresyjnej do wywołania mocnego ucisku: po obliteracji żylaków, przy ostrych i chronicznych żylnych obrzękach zastoinowych, w zakrzepo­wym zapaleniu żył, w przypadku owrzodzeń podudzia - w pierwszej fazie gojenia , gdy rana silnie sączy.                                                                                                     

specjalistyczne

Cena Nazwa sortowanie:

Kategorie