inne

Zakładanie opatrunku wokół tracheostomii:

·        opatrunek choremu nieprzytomnemu z założoną rurką tracheostomijną zmieniaj zawsze po uprzednim wykonaniu:

   - oklepania klatki piersiowej

   - odessania wydzieliny z rurki tracheostomijnej

   - toalety jamy ustnej

·        przestrzegaj zasad aseptyki

·        przynajmniej raz dziennie zmieniaj opatrunek wokół tracheostomii i zawsze w przypadku zabrudzenia

·        usuń opatrunek brudny

·        przemyj skórę wokół rurki środkiem do dezynfekcji np. 70% roztworem alkoholu

·        zwróć uwagę na stan skóry wokół przetoki (stan zapalny, wyciek, krwawienie)

·        załóż jałowy opatrunek - wybierz jeden z trzech możliwych sposobów:

   1. nacięty gazik w kształcie litery "Y"

   2. gazik ułożony w kształcie litery "V"

   3. cztery gaziki ułożone i zachodzące jeden na drugi, wokół rurki

·        wymień tasiemki mocujące rurkę

·        sprawdź szczelność i wypełnienie mankietu rurki tracheostomijnej

inne

Cena Nazwa sortowanie:

Kategorie