" podawanie leków "

                                                                                                                                                         Niewłaściwe podawanie leku może choremu zaszkodzić.  Należy ściśle notować i przestrzegać zaleceń lekarza: czas podawania leku (na czczo, przed lub po jedzeniu), częstotliwość (co ile godzin), sposób jego podawania, dokładne odmierzenie dawki, zwłaszcza gdy jest w płynie.


 Leki należy podawać w pewnych odstępach czasowych w celu uniknięcia , często niebezpiecznej , mieszaniny w żołądku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Zawsze sprawdzamy i przestrzegamy terminu ważności leków                                                                                                                                                    Leki, zwłaszcza silnie działające, powinny być dobrze zabezpieczone przed osobami postronnymi i chorym, aby w chwili depresji i załamania nie stały się przyczyną tragedii.

Lekarz może również zalecić pewne ćwiczenia, kąpiele, masaże, okłady lub kompresy, które należy wykonywać regularnie.
" podawanie leków "

Cena Nazwa sortowanie:

Kategorie