Opis produktu

Zastosowanie: test na nietolerancje glutenu, celiakii.

Sposób użycia:
(1) Naczynie z buforem do rozcieńczania próbek.
(2) Wacik nasączony alkoholem
(3). Automatyczny nakłuwacz
(4). Szklana rurka kapilarna w naczyniu ochronnym
(5). Kasetka w woreczku foliowym
(6). Pipeta
(7) Plaster.


Przygotowanie:

przed rozpoczęciem testu należy poczekać, aż kasetka oraz bufor do rozcieńczania próbek uzyskają temperaturę otoczenia (15–27°C). Zdjąć pokrywkę z naczynia z buforem do rozcieńczania próbek i ustawić je pionowo na stole.
•Odkręcać szarą osłonę automatycznego nakłuwacza (
3) do momentu wyczucia luzu. Wykonać jeszcze 2 pełne obroty.

•Rozmasować opuszkę palca wskazującego i przetrzeć wacikiem nasączonym alkoholem
(2). Poczekać, aż palec wyschnie.

•Docisnąć nakłuwacz okrągłym otworem do bocznej części czystej opuszki palca wskazującego (a) i nacisnąć mechanizm wyzwalający (b).

•Otworzyć naczynie ochronne (4) i ostrożnie wyjąć szklaną rurkę kapilarną.

•Wycisnąć kroplę krwi z opuszki palca.

•Przytrzymać szklaną rurkę kapilarną poziomo, aby kropla krwi do niej spłynęła i całkowicie ją wypełniła.

•W razie potrzeby użyć dołączonego plastra (7).

•Umieścić szklaną rurkę kapilarną w naczyniu z buforem do rozcieńczania próbek (1).

•Zamknąć mocno naczynie pokrywką. Następnie wstrząsnąć kilka razy naczyniem, aby krew ze szklanej rurki kapilarnej całkowicie zmieszała się z roztworem i ciecz spłynęła na dno naczynia. Otworzyć pokrywkę naczynia.

•Bezpośrednio przed użyciem otworzyć opakowanie foliowe i położyć kasetkę testową na płaskiej powierzchni.

•Pobrać pipetą (6) kilka kropli rozcieńczonej próbki.

•Z napełnionej pipety (6) upuścić z góry 5 kropli na okrągłe pole (S) kasetki testowej (5). Uważać, aby ciecz nie dostała się na okienko wyniku. Po naniesieniu kropli nie ruszać ani nie dotykać kasetki.

•Odczytać wynik po upływie dokładnie 10 minut od zaaplikowania 5 kropli.

Ważne wskazówki:
Test przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
Nie wolno zażywać jego składników. Unikać kontaktu skóry i oczu z naczyniem z buforem do rozcieńczania próbek.
Test należy przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci.
Po otwarciu foliowego woreczka test należy wykorzystać niezwłocznie lub z ciągu godziny.

Copyright 2019 program AptusShop - program sklepu, tworzenie stron: http://www.aptus.pl